De Heel de Tijd Methode
voor Professionals

Verbeter je Vakbekwaamheid in een Holistische Visie

Welkom op de website Heel de Tijd voor psychologen die hun professionele kennis en vaardigheden willen verbreden.  

Ons doel is om jou te voorzien van de tools en technieken die nodig zijn om effectieve en transformerende zorg aan jouw cliënten te bieden.

De benadering via de Heel de Tijd methode erkent de onderlinge verbondenheid van alle aspecten van het leven van een individu, inclusief hun mentale, emotionele, fysieke en spirituele welzijn. Door een holistische visie aan te nemen en toe te passen in individuele en/ of groepstherapie, kun jij jouw cliënten een diepgaande en alomvattende behandelervaring bieden.

Verbetering van jouw Professionele Praktijk

Ons trainingsprogramma biedt een aantal kortdurende cursussen en workshops die zijn ontworpen om jouw expertise in holistische therapie te vergroten.

De trainingen vinden zowel in company als via open inschrijvingen plaats. Neem gerust contact met mij op.

Breid jouw professionele vaardigheden uit met een
methode gericht op mentaal, fysiek en spiritueel welzijn

A) Basistraining Heel de Tijd methode;

Je leert te werken via het gedachtengoed van Heel de Tijd. Je leert welke vaardigheden jijzelf hebt om dit holistische proces te kunnen geven/ toepassen. Heel de Tijd methode is een globaal proces van gedragsverandering die in iedere behandeling doorlopen wordt.

Hij kan echter op diverse manieren ingevuld worden. Deze methode is dus een globaal proces die ieder op eigen wijze vorm kan geven. Het is dus geen standaard protocol, waardoor iedereen op dezelfde manier behandeld zal worden. Er is namelijk juist ruimte om het specifiek te laten aansluiten op de persoon in kwestie die voor je zit en de klachten waar hij of zij op dat moment voor komt.

De methode bestaat uit acht stappen die men dient te doorlopen. De volgende stap kan pas gezet worden, als de daaraan voorafgaande stap volledig is doorlopen en is afgesloten. Als men het gehele proces zorgvuldig doorlopen is, heeft er een positieve verandering plaatsgevonden en is men in staat zichzelf lief te hebben en met dankbaarheid terug te kijken op dit proces en het leven.

B) Tafelopstelling; systemisch werken in de individuele behandeling

Een 2 daagse training:

Je leert het toepassen van tafelopstellingen in een individuele behandeling. Je leert hoe je middels een tafelopstelling de klacht in de context kan zien. Doelen van de training:
– Het ervaren van de juiste plaats in het familiesysteem
– Het zichtbaar maken van verstrikkingen
– Inzicht krijgen in patronen
– Verzoening met het lot
– Vrijmaken van intuïtie en creativiteit
– Het identificeren en oplossen van onderliggende systemische patronen en dynamieken die van invloed zijn op het welzijn van de cliënt.

Na de training heb je:

– Praktische vaardigheden verwerven in systemische interventies en technieken die direct kunnen worden toegepast in jouw praktijk.
– is Jouw vermogen verdiept om onderliggende systemische patronen te beoordelen en aan te pakken die van invloed zijn op individuen.
– is Jouw therapie-ervaring verrijken door een holistisch perspectief in jouw behandelingen te integreren.