Privacy verklaring

Privacy verklaring
Heel de Tijd respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Heel de Tijd heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Heel de Tijd.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

• Je voor- en achternaam
• Je bedrijfsnaam
• Je adresgegevens
• Je e-mailadres
• Je telefoonnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken

Waarom ik gegevens nodig heb?
Ik verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van off- en online diensten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Heel de Tijd.  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Hoe worden je gegevens bewaart?
Heel de Tijd zal jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jou gegevens langer moet bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Heel de Tijd via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Aan wie geef ik je gegevens door?
Heel de Tijd gebruikt je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

• Your Hosting, de e-mail van Heel de Tijd wordt gehost bij Your Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Your Hosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij Your Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Heel de Tijd zijn op de servers van Your Hosting opgeslagen.
• Heel de Tijd maakt gebruik van de services van Mailchimp. Hun privacy Policy is hier te lezen.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Heel de Tijd maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@heeldetijd.nl.  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Heel de Tijd is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Heb je nog vragen neem gerust contact met me op.

START PERSOONLIJK GROEITRAJECTMeld je aan voor 21 december 2019 voor de gehele traject en ontvang €200 korting.

Heb jij voorgenomen dat 2020 een ander jaar wordt dan afgelopen jaar? Met meer ruimte en tijd voor jezelf, en je wilt een echte veranderingen? Dan past dit groeitraject bij jouw wensen.

Meld je dan nu aan! Klik hier voor meer informatie.

aanmelden
X
X